Oferta Wydawnictwa NWSP w Białymstoku

Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku powstało dnia 22 XII 2004 roku i otrzymało własne oznaczenie identyfikacyjne w ramach krajowego systemu ISBN.

Książki wydane przez Uczelnię można kupić także w Bibliotece NWSP


Tytuł: WCZESNA FILOZOFIA GRECKA JAKO ARCHEICZNA DROGA DO NIEŚMIERTLNOŚCI
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 264
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61612-25-4
Cena:
26 zł
Kategorie: filozofia - GrecjaTytuł: ZAGADNIENIA SPOŁECZNE NR 1 (1) 2014
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 264
Rok wydania: 2014
ISSN: 2353-7426
Cena:
20 zł
Kategorie: pedagogika społeczna - czasopismo

Tytuł: O WIĘZI SPOŁECZNEJ NA PODLASIU I NIE TYLKO
Autor:
pod redakcją Ewy Drozdy-Senkowskiej
Oprawa: miękka
Format: 14,5x20,5cm
Ilość stron: 246
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61612-24-7
Cena:
25 zł
Kategorie: psychologia społeczna - Podlasie - 21 w. , relacje społeczne - zagadnienianiaTytuł: W DRODZE KU PEŁNEJ PODMIOTOWOŚCI. KOMPETENCJE PODMIOTOWE GIMNAZJALISTÓW
Autor:
Agata Popławska
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 332
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61612-23-0
Cena:
41 zł
Kategorie: uczniowie gimnazjów - kompetencje podmiotowe, podmiotowość - pedagogika


Tytuł: ZABAWY I ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE
W PRZEDSZKOLU. PODSTAWY TEORETYCZNE - BADANIA - PRAKTYKA

Autor:
Agata Jacewicz
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 222
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61612-22-3
Cena:
37 zł
Kategorie: gry i zabawy ruchowe - przedszkola, dziecko w wieku przedszkolnym - wychowanie fizyczne

Tytuł: POCZĄTKI KARIERY SZKOLNEJ NA TLE PRZEMIAN EDUKACYJNYCH
Autor:
Agata Jacewicz
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 278
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61612-21-6
Cena:
40 zł
Kategorie:  pedagogika przedszkolna - organizacja, dziecko w wieku przedszkolnym - przygotowanie do szkoły


Tytuł: W TROSCE O WSPÓŁCZESNĄ RODZINĘ. TEORIA, BADANIA, WSPARCIE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
Autor:
Pod redakcją Jadwigi Izdebskiej, Agaty Popławskiej
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 377
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61612-20-9
Cena:
46 zł
Kategorie: rodzina - socjologia - 21 w. 


Tytuł: INTEGRALNA ANTROPOLOGIA WYCHOWANIA. FILOZOFIA WYCHOWUJĄCA TOMIZMU KONSEKWENTNEGO
Autor:
Mikołaj Krasnodębski
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 210
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61612-18-6
Cena:
40 zł
Kategorie: antropologia filozoficzna, realizam - filozofia, wychowanie - filozofiaTytuł: OBLICZA EDUKACJI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE
Autor:
pod redakcją naukową Agaty Popławskiej
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 384
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61612-19-3
Cena:
42 zł
Kategorie: szkolnictwo - Polska - 21 w. Tytuł: W POSZUKIWANIU JAKOŚCI ŻYCIA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
Autor:
pod redakcją naukową Marka Jasińskiego
Oprawa: miękka
Format: 14.5x21cm
Ilość stron: 521
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61612-11-7
Cena:
59 zł
Kategorie: jakość życia - Polska
Tytuł: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. Wybrane problemy
Autor:
pod redakcją Andrzeja Pepłońskiego, Grażyny Kędzierskiej, Zbigniewa Siemaka
Oprawa: miękka
Format: 14.5x21cm
Ilość stron: 574
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61612-17-9
Cena:
36 zł
Kategorie: zarządzanie kryzysowe - Polska - 21 w., edukacja dla bezpieczeństwa - PolskaTytuł: KRYMINALISTYKA. WYBRANE ZAGADNIENIA
Autor:
Stanisław Kozdrowski
Oprawa: miękka
Format: 14.5x21cm
Ilość stron: 232
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61612-16-2
Cena:
28 zł
Kategorie: kryminalistyka - metody

 Tytuł: STUDENCI PEDAGOGIKI O SWOICH STUDIACH
Autor:
Katarzyna Klimkowska, Anna Dudak
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 215
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61612-13-1
Cena: 23 zł
Kategorie:
studenci - socjologia - Polska - od 1989 r.


 


Tytuł: O AKTYWNOŚCIACH, ZAGROŻENIACH I KRZEPIĄCYM MYŚLENIU LUDZI STARYCH
Autor:
Joanna Nawrocka
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 151
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61612-15-5
Cena:
43 zł
Kategorie: ludzie starzy - aktywność życiowa

 


Tytuł: ZESTAWY ZADAŃ DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Autor: Roman Gawrych

Oprawa: miękka
Format: 21x30 cm
Ilość stron: 261, [1]

Rok wydania: 2012
Wydanie:  drugie, zm. rozsz.
ISBN: 978-83-61612-12-4
Cena:
28 zł
Kategorie: nauczanie początkowe, ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych


Tytuł: METODY AKTYWIZUJĄCE I WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Autor: Agata Jacewicz

Oprawa: miękka
Format: 16,5x24 cm
Ilość stron: 124

Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61612-10-0
Cena:
21 zł
Kategorie: nauczanie - metody, uczenie się - metody

 

Tytuł: W OBRONIE ŻYCIA I ZDROWIA: ZBIÓR WYKŁADÓW
Autor: Czesław Cekiera

Oprawa: miękka
Format: 16,5x24 cm
Ilość stron: 158

Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61612-09-4
Cena: 25 zł
Kategorie:
uzależnienia – profilaktyka, patologie społeczne, przemoc w rodzinie, bezpieczeństwo publiczne


 

Tytuł: ZAGUBIONY DAR WOLNOŚCI: OSOBOWOŚĆ LUDZI UWIĘZIONYCH
Autor: Kazimierz Pierzchała

Oprawa: miękka
Format: 16,5x24 cm
Ilość stron: 191, [1]

Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61612-07-0
Cena: nakład wyczerpany
Kategorie:
więziennictwo – psychologia, duszpasterstwo więzienne – histora – Polska, osobowość więźniów

 

Tytuł: TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE
Autor: Roman Gawrych
Oprawa:
miękka
Format: 16,5x24 cm
Ilość stron: 97
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61612-08-7
Cena:
24 zł
Kategorie: szkolnictwo – Polska – 2008-2009 r., szkolnictwo – trudności wychowawcze
 

Tytuł: KASZMIR
Autor: Łukasz Jaworski
Oprawa: album
Format: 19,5x26,5 cm
Ilość stron: 70
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61612-06-3
Cena: oprawa miękka: 33 zł
Kategorie:
Kaszmir – album fotograficzny, pogranicze kulturowe – Kaszmir

Dwujęzyczne polsko-angielskie wydanie
 

Tytuł: TWÓRCZOŚĆ I SZTUKA W RESOCJALIZACJI: WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE
Autor: Janina Florczykiewicz
Oprawa: miękka
Format: 16,5x24 cm
Ilość stron: 156
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61612-03-2
Cena: 28 zł

Kategorie: resocjalizacja przez twórczość, resocjalizacja – metody, resocjalizacja – sztuka
 

Tytuł: EDUKACJA Z PERSPEKTYWY PRZEMIAN KULTUROWO-SPOŁECZNYCH.WCZORAJ–DZIŚ–JUTRO.
Autor: pod red. Jana Bieleckiego i Agaty Jacewicz
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 636
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61612-05-6
Cena: 49 zł
Kategorie: szkolnictwo – Polska – 1989-2009 r., edukacja – reforma – Europa, nauczyciel – Polska, uczeń – Polska

 

Tytuł: ZARZĄDZANIE I NADZÓR W SYSTEMIE OŚWIATY POLSKIEJ W LATACH 1989-2005
Autor: Alicja Walenda
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 234
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61612-02-5
Cena: 27 zł
Kategorie:
szkolnictwo – Polska – 1989-2005 r., szkolnictwo – zarządzanie – Polska – od 1989 r., nadzór pedagogiczny – Polska – od 1989 r., nauczyciel – awans zawodowy

Tytuł: POWODZENIA I NIEPOWODZENIA SZKOLNE (ŹRÓDŁA, PROFILAKTYKA, TERAPIA)
Autor:
pod redakcją naukową Agaty Jacewicz
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 142
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-61612-04-9
Cena: 22 zł
Kategorie:
uczenie się – trudności, uczenie się – dziecko – zagadnienia, niepowodzenia szkolne - zagadnienia 

 

Tytuł: PODMIOTOWOŚĆ WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI. OGLĄDY - INTENCJE - REALIA
Autor:
pod redakcją naukową Jerzego Niemca i Agaty Popławskiej
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 304, [2]
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-61612-01-8
Cena: 30 zł
Kategorie:
podmiotowość – edukacja – Polska, pedagogika – podmiotowość - zagadnienia 

Tytuł: PODMIOTOWOŚĆ W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ. KONTEKSTY – DZIAŁANIA – ZAGROŻENIA.
Autor:
pod redakcją naukową Agaty Popławskiej
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 286, [2]
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-61612-00-1
Cena: 30 zł
Kategorie:
podmiotowość – edukacja – Polska, pedagogika – podmiotowość
zagadnienia 
 

Tytuł: JAK NAPISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z PEDAGOGIKI?
Autor:
Agata Popławska
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 78
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-921930-9-1
Cena: 13 zł
Kategorie:
praca dyplomowa
poradnik


 

Tytuł: KULTURA - MŁODZIEŻ - EDUKACJA
Autor: pod redakcją naukową Agaty Popławskiej, Leszka Mariusza Jakoniuka
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 404
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-921930-8-1

Cena: 46 zł
Kategorie:
kultura
pedagogika Polska, młodzież kultura Europa, edukacja pedagogika twórczości
 

Tytuł: JAK USPRAWNIAĆ I UDOSKONALAĆ POLSKĄ SZKOŁĘ
Autor: Roman Gawrych
Oprawa: miękka
Format: 15x21cm
Ilość stron: 120
Rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-921930-7-5
Cena: 13 zł
Kategorie:
szkolnictwo – organizacja, oświata – zarządzanie
Polska
 

Tytuł: KONSPIRACJA i OPÓR. Z DZIEJÓW OŚWIATY NA WARMII I MAZURACH W LATACH 1945-1956
Autor: Andrzej Jarosław Puliński
Oprawa: miękka

Format: 17x24cm
Ilość stron: 191
Rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-921930-3-2
Cena: 20 zł

Kategorie: ruch oporu 1945/1956 Polska, organizacje młodzieżowe oświata
 

Tytuł: REFLEKSJE NAD WSPÓŁCZESNĄ PEDAGOGIKĄ W POLSCE
Autor: pod redakcją naukową Eugeniusza Rogalskiego
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 316
Rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-921930-2-4
Cena: 27 zł
Kategorie: pedagogika, edukacja
reforma, pedagogika specjalna
 

Tytuł: EDUKACJA OBRONNA SPOŁECZEŃSTWA
Autor:
pod redakcją naukową Bernarda Wiśniewskiego, Włodzimierza Fehlera
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 189
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-921930-6-7
Cena: 28 zł
Kategorie:
edukacja obronna, wychowanie obronne
przemiany, obronnośćPolska 
 

Tytuł: EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA JAKO WYZWANIE XXI WIEKU
Autor: pod redakcją naukową Teresy Zaniewskiej
Oprawa: miękka
Format: 14.5x20cm
Ilość stron: 142
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-921930-5-9

Cena: 31 zł

Kategorie: edukacja międzykulturowa, mniejszości narodoweTytuł: DOBRO DZIECKA W RODZINIE
Autor:
pod redakcją naukową Lucyny Adamowskiej i Janiny Uszyńskiej-Jarmoc
Oprawa: miękka
Format: 14.5x20cm

Ilość stron: 249
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-921930-1-6

Cena: 30 zł

Kategorie: pedagogika opiekuńcza, wychowanie w rodzinie, dziecko opieka społeczna


Tytuł: DYLEMATY REFORMOWANEJ SZKOŁY W XXI WIEKU
Autor:
pod redakcją naukową Agaty Popławskiej
Oprawa: miękka
Format: 16.5x24cm
Ilość stron: 111
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-921930-0-8
Cena: 15 zł
Kategorie:
pedagogika, nauczanie
metody