Pracownicy administracji

Dyrektor ds. ekonomicznych: mgr Adam Jakoniuk

tel. (85) 742 01 99 (wew. 11)

Rektorat, Dziekanat

Kierownik Rektoratu: mgr Edyta Filipowicz

tel. (85) 742 01 99 (wew. 12)

Samodzielny referent ds. studenckich: mgr Agnieszka Małanowska

tel. (85) 742 01 99 (wew. 11)

Kwestura

  • Księgowość i kadry

tel./fax. (85) 744 26 00

  • Dział Planowania

tel. (85) 742 01 99 (wew. 16)

Samodzielny referent ds. studenckich: mgr Barbara Wielądek

Samodzielny referent ds. studenckich: mgr Katarzyna Lewoc

Biblioteka, Rekrutacja

tel. (85) 742 01 99 (wew. 18)

Bibliotekarz: mgr Magdalena Ławreniuk

tel. (85) 742 01 99 (wew. 13)