Szanowni Państwo – kandydaci na studia wyższe

Wybór kierunku studiów to odpowiedzialna decyzja. Może ona wpłynąć na funkcjonowanie młodego człowieka przez najbliższe lata, może decydować też o późniejszym wyborze zawodu. Decyzja taka zatem wymaga głębokiego przemyślenia. Wybór kierunku studiów to podstawowa sprawa, ale niezmiernie ważne jest to, na jakiej uczelni ma być realizowane to kształcenie.

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku stwarza optymalne warunki do rozwoju naukowego i osobistego. Oto jej największe atuty:

  • profesjonalna, polska i międzynarodowa kadra nauczycieli akademickich. Dobierając wykładowców do prowadzenia zajęć dydaktycznych na naszej Uczelni kierowaliśmy się nie tylko profesjonalizmem i doświadczeniem zawodowym kadry, ale kładliśmy szczególny nacisk na ich walory osobowościowe: komunikatywność, życzliwość w stosunku do studentów, niekonfliktowy sposób bycia. Dobraliśmy kadrę, dla której nauczanie jest nie tylko obowiązkiem zawodowym, ale przede wszystkim pasją. To gwarantuje jakość nauczania na najwyższym poziomie.
  • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna jest Uczelnią rozwijającą się prężnie, oferującą humanistyczne kierunki kształcenia najbardziej cenione i pożądane w naszej gospodarce, takie jak: pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także liczne i stałe powiększające sie kierunki kształcenia podyplomowego. Uczelnia otworzyła i rozwija placówki oświatowe, takie jak: szkoła podstawowa, przedszkole, stwarzając dogodne miejsca pracy wybranym absolwentom. Kierownictwo Uczelni dokłada wszelkich starań, by iść "z duchem czasu" i podejmować najbardziej nawet trudne wyzwania edukacyjne. Oferta kierunków kształcenia stałe jest rozbudowywana i uaktualniana.

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku działa na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadającej uprawnienia do prowadzenia studiów na wszystkich kierunkach.

Jako Rektor NWSP jestem przekonany, że oferta programowa naszej Uczelni spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających studentów i stanowi przepustkę do bogatszego i dojrzalszego życia zawodowego i osobistego. To przekonanie oparte jest na bardzo pozytywnej ocenie ze strony pracodawców, którzy zatrudniają absolwentów naszej uczelni. Tej decyzji nie będziecie Państwo żałować.

Serdecznie zapraszam w mury naszej Uczelni

Rektor, dr Marek Jasiński, prof. NWSP