Konferencje NWSP

        Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku wyszła z inicjatywą twórczego namysłu nad szkolnictwem XXI wieku. Organizując konferencje naukowe wpisała się w dyskurs nad treścią zmian w systemie edukacji. 

  • 23-24 V 2014 r. Białystok Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zmieniająca się przestrzeń życia współczesnego człowieka – szanse, zagrożenia, wyzwania” zapowiedź