Autor: Biblioteka,   data: 15.03.2020

Na Platformie edukacyjnej NWSP znajdują się materiały edukacyjne ze zjazdów z dni: 14-15.03, 21-22.03, 28-29.03, 04-05.04

Wszystkie przedmioty (także na studiach dziennych) są sukcesywnie wstawiane oraz uzupełniane, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie swoich kont na platformie.

 

Obecny sposób nauczania jest obowiązkowy. Zamieszczone materiały będą brane pod uwagę przy najbliższej sesji egzaminacyjnej.

 

Adres strony: www.nwsp.pl

Sposób logowania do platformy:

Login numer albumu np: 4567

Hasło: NWSP(6 cyfr peselu bez spacji) np: NWSP990524 (urodzony 24.05.1999)