Autor: Biblioteka,   data: 06.10.2019

Szanowni Studenci

Wnioski o stypendia proszę składać:

1) Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w Rektoracie

2) Stypendium socjalne, Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz Zapomogi w Kwesturze (w sobotę w Rektoracie)

 

Wnioski będą przyjmowane od 10.10.2019 r. do 28.10.2019 r.

 

Aktualne druki wniosków będą dostępne
na stronie internetowej Uczelni od 10.10.2019.